Házirend

Az  Sxl Fitness & Gym üzemeltetését az SXL GYM Kft. (2234 Maglód, Homoród utca 3/1) végzi.
A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a terem biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez,ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

Az Sxl Fitness & Gym Házirendjében foglaltak a terem területén tartózkodó, továbbá szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A Sxl Fitness & Gym jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon az Sxl Fitness & Gym recepcióján elérhető és áttekinthető.

Általános Szabályok

Az Sxl Fitness & Gym sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejáratakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vehető át a következő bérletre. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

Az Sxl Fitness & Gym sport területein 14 év alatti gyermek, szülői felügyelet mellett sem tartózkodhat. Illetve a társalgó részen lévő gyermekekért és az általuk okozott károkért az személyzet nem vállal felelősséget.

Az Sxl Fitness & Gym minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy regisztrációs adatlapot, valamint engednie, hogy fotó készüljön róla, mellyel elfogadja az Sxl Fitness & Gym Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

Az Sxl Fitness & Gym a szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

Az Sxl Fitness & Gym helyiségeit, eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A használat során mind anyagi, mind egyéb károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Sxl Fitness & Gym területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég Sxl Fitness & Gym recepcióján köteles leadni.

A Sxl Fitness & Gym használója nem sértheti meg jelen Házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával elfogad.

A klub területén kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Zárt váltócipő használata kötelező az edzések során.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportszolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A terem szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (szauna használata stb.…)

Az öltözőszekrények kulcsát, kulcstartóját minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni.

Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción) 1500 Ft kártérítéssel tartozik a kulcsért és kulcstartóért.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (bérelt törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb..) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni.

A vendég számára belépéskor átadott eszközök anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Fitness területén tilos!

 • A dohányzás és alkoholfogyasztás.
 • Olyan tevékenység folytatása, ami az Sxl Fitness & Gym
  szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve
  közerkölcsöt sért.
 • Minden, másokat -erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital illetőleg állat bevitele.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólap elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Kép és hangrögzítő berendezés használata engedély nélkül.
 • Politikai tevékenység folytatása.

 

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője fenntartja a jogot
– a terem egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával

– esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

 

A Sxl Fitness & Gym egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.